Indmeldelsesblanket


Udfyld venligst denne blanket og send den ind til os. Den skal senere underskrives på 1. dansedag på danseskolen.
For elever under 18 år underskrives af forældre eller værge.

Undertegnede indmelder sig hermed på kursus hos Helle’s Dans & Motion i henhold til nedenstående regler.

INDMELDELSESBLANKET

Billeder: Der gives samtidig tilladelse til at anvende billeder af dig/dit barn fra danseskolen/arrangementer i forbindelse med danseskolen på danseskolens hjemmeside,facebook-side, offentlig omtale og lignende.

Indmeldelsen er bindende for hele sæsonen, dog er de første 4 gange (1. rate) prøvetid uden binding. Herefter gælder nedenstående regler for udmeldelse. Oplysninger fra indmeldelsesblanketten vil blive opbevaret i 5 år, og der gives tilladelse til at kontakte jer pr. mail med nye programmer mm.

Udmeldelse skal ske skriftligt senest 14 dage før næste rate forfalder. Er ovenstående betingelse ikke opfyldt, er udmeldelsen ikke gældende.

Betaling sker første gang en ny rate begynder. Ved indmeldelse betales 1. rate. Alle elever modtager ved indmeldelsen betalingskort og oversigt over betalingsdage. Der ydes søskende-rabat samt rabat ved deltagelse på flere hold (se nærmere på hjemmesiden)

Ferie. Danseskolen holder efterårs-, jule- samt vinterferie.