Tilmelding

Indmeldelsen er bindende for hele sæsonen, dog er de første 4 gange (1. rate) prøvetid uden binding. Herefter gælder nedenstående regler for udmeldelse. Oplysninger fra indmeldelsesblanketten vil blive opbevaret i 5 år, og der gives tilladelse til at kontakte jer pr. mail med nye programmer mm

Udmeldelse skal ske skriftligt senest 14 dage før næste rate forfalder. Er ovenstående betingelse ikke opfyldt, er udmeldelsen ikke gældende.

Betaling sker første gang en ny rate begynder. Ved indmeldelse betales 1. rate. Alle elever modtager ved indmeldelsen betalingskort og oversigt over betalingsdage. Der ydes søskende-rabat samt rabat ved deltagelse på flere hold (se nærmere her).

Ferie. Danseskolen holder efterårs-, jule- samt vinterferie.

Billeder. Der gives på indmeldelsesblanketten tilladelse til at anvende billeder af dig/dit barn fra danseskolen/arrangementer i forbindelse med danseskolen på danseskolens hjemmeside, facebook-side, offentlig omtale og lignende.

Udfyld denne indmeldelsesblanket og send den ind til os elektronisk
… eller udskriv og medbring første dansedag.